• 26-09-2017 11:26:03 AM

Bắt đầu nhận hồ sơ học bổng SHARE

  • Trong đợt này có tổng cộng 175 suất học bổng sẽ được trao cho các sinh viên đại học thuộc khối ASEAN. Thời gian nhận hồ sơ sẽ đến ngày 10.11.2017.


Học bổng SHARE cho sinh viên Việt Nam

Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang mời gọi sinh viên đại học khu vực ASEAN thuộc tất cả các ngành học nộp hồ sơ đăng ký để nhận học bổng SHARE để theo học tại các trường đại học thuộc khối ASEAN hoặc tại các nước châu Âu trong một học kỳ từ tháng 12.2017 - 8.2018.

Đợt này có tổng cộng 175 suất học bổng sẽ được trao cho các sinh viên đại học thuộc ASEAN. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 10.11.2017. Cách thức nộp hồ sơ và các hệ thống đăng ký trực tuyến xem tại http://share-asean.eu. 

N.A