• 27-04-2017 03:05:11 PM

Kido đăng ký mua hơn 32,8 triệu cổ phiếu VOC

  • Tập đoàn Kido sẽ chào mua thỏa thuận gần 32,9 triệu cổ phiếu của VOC để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%.  


Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VOC mà Kido nắm giữ sẽ được nâng lên 62,12 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Thời gian thực hiện 4/5 -2/6, mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của KDC tại VOC lên 51% theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex).

Trước đó, tháng 11/2016, Kido đã hoàn tất việc chào mua công khai cổ phần của Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An (TAC) với số lượng cổ phần được mua là 12,33 triệu, tương ứng với 65% tổng số cổ phần phát hành của TAC.

Hồng Châu