• 12-06-2017 02:32:45 PM

7 website không nên bỏ qua nếu muốn kiếm tiền online bằng cách gõ captcha

1. Kolotibablo


Kolotibablo là một công ty cung cấp công việc nhập Captcha quốc tế hàng đầu. Họ sẽ trả từ 0,35$ - 1$ cho mỗi 1000 hình ảnh Captcha nếu bạn gõ đúng và trả tiền thông qua Payza hoặc WebMoney.

Tuy nhiên, họ rất nghiêm ngặt và sẽ cấm các tài khoản thành viên của họ nếu phát hiện được một sai lầm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Kolotibablo trả tiền cho bạn thông qua Payza hoặc WebMoney.

2. MegaTypers

MegaTypers cũng là một trong những nhà cung cấp công việc Captcha hàng đầu. Hầu hết, những người đánh máy có kinh nghiệm đánh máy nhanh có thể kiếm được 100$ - 250$ mỗi tháng. Còn những người mới bắt đầu có thể kiếm được 0.45$ - 1,5$ cho 1000 ảnh gõ được.

MegaTypers trả tiền thông qua thẻ ghi nợ, tài khoản Ngân hàng hoặc PayPal, Webmoney, Perfect Money, Payza và Western Union.

3. CaptchaTypers


CaptchaTypers đã tồn tại lâu đời trong cộng đồng đánh máy kiếm tiền. Bạn không phải trả bất cứ điều gì cho bất cứ ai vì tham gia ở đây là miễn phí, chỉ cần gửi email đến aptchatypers@gmail.com để họ gửi thông tin đăng nhập chi tiết và cung cấp tài khoản miễn phí cho bạn.

Bạn sẽ được trả tiền 0,8$-1,5$ cho 1000 ảnh gõ được. Số tiền 0,8$ được áp dụng từ 9h sáng tới 9h giờ tối còn số tiền 1$ được áp dụng giữa 9h tối đến 9h sáng. Tối thiểu trong tài khoản có 2$ là bạn có thể yêu cầu thanh toán.

4. ProTypers

ProTypers là giống như MegaTypers. Hầu hết các chi tiết trên các trang CAPCHA đều giống nhau. Ở đây bạn có thể kiếm được từ 0,45$-1.5$ cho mỗi 1000 hình ảnh Captcha bạn hoàn thành. Bạn sẽ được thanh toán thông qua PayPal, Payza, Western Union,...

5. Captcha2Cash

Có rất nhiều có thu nhập tốt từ làm việc trên Captcha2Cash. Bạn chỉ cần tải các phần mềm mới nhất cho mỗi lần bạn đăng ký và làm việc thông qua các phần mềm đó. Captcha2Cash sẽ trả cho bạn 1$ cho mỗi 1000 văn bản mà gõ được từ hình ảnh captcha. Và số tiền nhận được sẽ được thanh toán bằng Payza hoặc Perfect Money.

6. 2Captcha

Bạn có thể kiếm được 1$ cho 1000 Captcha hoàn thành và nhận được số tiền thưởng cao hơn với những Captcha phức tạp hơn. Vì thế, đăng ký và đăng nhập vào trang web 2Captcha để kiếm tiền. Bạn sẽ được trả tiền thông qua PayPal hoặc Payza & WebMoney. Với số tiền tối thiểu cho WebMoney là 0,5$, cho PayPal là 5$ và trả cho Payza là 1$.

7. VirtualBee

VirtualBee là một công ty đã tồn tại lâu đời từ năm 2001, chứng minh các loại công việc khác nhau dữ liệu đánh máy khác hơn Captcha gõ. Khi bạn đăng ký với trang web, bạn phải cung cấp thử nghiệm đánh giá thang điểm số 0-100 và bạn sẽ được cung cấp các công việc theo điểm số của bạn.

Việc nhập mã CAPCHA (xác nhận) không kiếm được nguồn thu nhập lớn nhưng nếu bạn kiên trì, chăm chỉ cũng có thể kiếm nhiều hơn 100$ mỗi tháng. Chúc bạn luôn thành công.