• 22-03-2017 02:51:42 PM

Các bước nghiên cứu chứng khoán để trở thành triệu phú nhanh nhất

1. Kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Tất cả các công ty bán cổ phần ra công chúng phải đưa ra báo cáo tài chính hàng năm và hàng quý để cho thấy kết quả kinh doanh của họ. Bạn có thể tìm thấy các báo cáo này (gọi là 10-Q và 10-K) trên các trang web thương mại như Yahoo hoặc trên trang web của công ty đó. Báo cáo tài chính là một công cụ hữu hiệu vì chúng cho phép bạn nắm thông tin cần thiết. Một báo cáo kết quả kinh doanh cho biết doanh thu và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian nhất định và cho biết là công ty đó thu được lợi nhuận hay bị lỗ. Khi đọc báo cáo kết quả kinh doanh, bạn có thể thấy công ty đó làm ăn có lời hay không. Nhìn chung, giá cổ phiếu của công có xu hướng tăng hay giảm tùy thuộc vào lợi nhuận của công ty tăng hay giảm, công ty làm ăn có lời hay thua lỗ. Bạn có thể so sánh thu nhập hoặc lợi nhuận của công ty qua các thời điểm khác nhau để xem liệu công ty đó có đang phát triển hay không.

Hãy nhớ rằng trong việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư, bạn đang tìm kiếm những công ty làm ăn có lãi trong tương lai và hy vọng lợi nhuận của công ty sẽ đạt mức cao hơn so với dự đoán của thị trường. Do đó, bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư vào các công ty đang trong giai đoạn thua lỗ nếu bạn tin rằng công ty sẽ phát triển và thu lợi nhuận trong thời gian bạn sở hữu cổ phiếu của công ty này.


Các bước nghiên cứu chứng khoán để trở thành triệu phú nhanh nhất.

2. Kiểm tra bảng cân đối kế toán

Một báo cáo tài chính quan trọng khác là bảng cân đối kế toán của công ty cho bạn thấy tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Tài sản như tiền mặt, các khoản phải thu, thiết bị và các tòa nhà - tất cả các vật chất có giá trị mà công ty sở hữu và sử dụng. Nợ phải trả là các khoản tiền mà công ty sở hữu khi cho người khác vay chẳng hạn như khoản vay và tài khoản có thể thanh toán. Vốn chủ sở hữu là số tiền của doanh nghiệp mà chính công ty hoặc cổ đông đang sở hữu.

Bảng cân đối kế toán không giống như báo cáo kết quả kinh doanh mà thông qua bảng cân đối kế toán, bạn có thể thấy được vị trí của công ty vào ngày cuối cùng của quý, cho biết về các khoản có và nợ của công ty.

Một thước đo quan trọng để dự đoán tăng trưởng tại công ty là tỷ lệ giữa tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn của công ty (như cổ phiếu của công ty sở hữu) và các khoản nợ ngắn hạn. Bằng cách so sánh hai thông số này, bạn có thể biết liệu công ty có đủ tiền mặt để trả các khoản nợ sắp tới hay không - nếu không thì đó là biểu hiện xấu!

3. Hãy xem xét lịch sử giá cổ phiếu của công ty

Bạn có thể sử dụng các trang web như Yahoo! Finance để xem các biểu đồ cho thấy giá giao dịch của công ty theo thời gian. Bạn có thể sử dụng các báo cáo này để xem giá cổ phiếu của công ty có đang tăng hoặc giảm theo thời gian.

Hầu hết các nhà đầu tư mới tránh cổ phiếu đang giảm giá. Trong khi bạn lại có thể có lợi nhuận bằng cách mua cổ phiếu ở mức giá thấp nhất và sau đó bán nó khi nó trở nên có giá trị trở lại. Những thay đổi về giá cổ phiếu rất khó tiên đoán.

4. Đọc tin tức về công ty

Bên cạnh hiệu suất tài chính, giá cổ phiếu cũng phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với một công ty cụ thể. Dựa trên những yếu tố như mức độ phổ biến hoặc cần thiết của sản phẩm và dịch vụ của công ty hoặc đối thủ cạnh tranh của công ty đó đang hoạt động như thế nào. Ví dụ, giá cổ phiếu của Apple thường thay đổi đáng kể khi công ty thông báo phát hành một sản phẩm mới và sau đó lại tiếp tục thay đổi dựa trên mức độ phổ biến của sản phẩm mới.

Nếu bạn có thông tin về một công ty mà công chúng không có hoặc không thể tìm ra thông tin, bạn nên cẩn thận và cân nhắc kỹ về luật giao dịch nội bộ khi quyết định đầu tư. Đây là dạng giao dịch thường áp dụng chủ yếu cho nội bộ nhân viên của công ty vì nhân viên công ty có thể biết thông tin trước khi công ty công bố ra công chúng.Giao dịch dựa trên kiểu thông tin như vậy là bất hợp pháp.