• 22-03-2017 03:28:10 PM

Nghiên cứu về trái phiếu, giá trị tương lai, quyền chọn và các quỹ tương hỗ

1. Xem lại lãi suất trái phiếu và mệnh giá

Trái phiếu không giống với cổ phiếu vì trái phiếu đại diện cho khoản nợ của công ty nợ chứ không phải là khoản mà công ty sở hữu. Lãi suất trái phiếu trả trong cảkỳ hạn đã được ấn định tại thời điểm phát hành trái phiếu. Giá giao dịch của trái phiếu không thay đổi trong suốt kỳ hạn nhưng sự thay đổi là ở điểm lãi suất của trái phiếu cao hơn hoặc thấp hơn lãi suất chung của thị trường. Bạn có thể đọc giá phát hành, mệnh giá và lãi suất của trái phiếu trước khi mua để xác định liệu có nên đầu tư không.

Bạn có thể mua trái phiếu ở một mức giá và sau đó bán nó trước khi đến hạn với giá cao hơn. Hầu hết các nhà đầu tư kiếm tiền bằng cách thu lãi của trái phiếu mỗi sáu tháng và dùng tiền lãi này tái đầu tư vào mệnh giá trái phiếu mới.

Khi lãi suất đi xuống, giá trị trái phiếu hiện tại tăng lên. Khi lãi suất tăng, giá trị trái phiếu hiện tại sẽ giảm.Giá trị của trái phiếu mà bạn sở hữu có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào mức thay đổi của lãi suất.


Nghiên cứu về trái phiếu, giá trị tương lai, quyền chọn và các quỹ tương hỗ (ảnh minh họa).

2. Đọc thông tin về cổ phiếu và trái phiếu trong một quỹ tương hỗ

Các quỹ tương hỗ là tập hợp các chứng khoán được quản lý mà bạn có thể mua một phần trong đó.Ví dụ, một ngân hàng có thể đầu tư 1,000,000 đô vào một quỹ bao gồm nhiều cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán khác nhau, sau đó ngân hàng bán cổ phần của quỹ này cho các nhà đầu tư cá nhân. Bằng cách mua một phần của một quỹ tương hỗ, bạn sẽ tự động đa dạng hoá danh mục đầu tư vì một phần của quỹ tương hỗ là một khoản đầu tư vào nhiều chứng khoán khác nhau.

Các quỹ tương hỗ nói chung không phải là các phương tiện giao dịch vì nó được quản lý bởi một nhà tư vấn đầu tư.Một số quỹ hỗ tương được phân loại theo lĩnh vực thị trường mà họ đầu tư nhiều nhất, chẳng hạn như công nghệ, giao thông hoặc bán lẻ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mua các quỹ tương hỗ được đa dạng hoá với đa ngành nhằm đa dạng hóa và tạo ra sự đầu tư an toàn nhất.

Sử dụng chiến lược đầu tư của bạn để chọn ra loại quỹ tương hỗ nào là tốt nhất cho bạn. Nhận bản sao của bản cáo bạch quỹ tương hỗ và xem xét các mục tiêu, rủi ro, phí và các chi phí có liên quan.

3. Xem xét các quỹ đầu tư vào chỉ số (ETFs)

Quỹ đầu tư vào chỉ số giống như một quỹ tương hỗ nhưng không được quản lý. Các chứng khoán trong ETF được thiết kế để phản ánh sự biến động giá của các chỉ số chứng khoán như S & P 500. Cổ phiếu của ETFs được mua giống như cổ phần của cổ phiếu và được giao dịch trên thị trường chứng khoán. ETFs có chi phí thấp hơn so với quỹ tương hỗ và được xem là có tính thanh khoản cao. Điều này làm cho ETFs trở thành một phương tiện đầu tư tốt cho các nhà đầu tư cá nhân.

4. Đọc dữ liệu của thị trường về giá trị tương lai và quyền chọn

Giá trị tương lai là các hợp đồng phân phối một tài sản như một mặt hàng cụ thể (bắp, dầu) hoặc công cụ tài chính (tiền tệ của các nước) ở một mức giá và thời điểm định trước trong tương lai. Quyền chọn khác với giá trị tương lai ở chỗ khi sở hữu quyền chọn, bạn không bị buộc phải thực hiện quyền mua hay bán trong suốt thời hạn của quyền chọn. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua một hợp đồng giá trị tương lai để phân phối 5000 bushel lúa mì với giá 5 USD/ bushel trong sáu tháng kể từ ngày hôm nay với hy vọng giá sẽ giảm trước khi giao hàng. Còn với một nhà đầu tư tin rằng giá lúa mì sẽ tăng trong sáu tháng thì sẽ mua một hợp đồng để nhận được 5000 bushel ở mức 5 USD/ bushel trong sáu tháng.

Là người mới bắt đầu, bạn nên tránh đầu tư vào giá trị tương lai trừ khi bạn muốn học hỏi thêm vì giá trị tương lai rất phức tạp và đòi hỏi kiến thức cụ thể về các mặt hàng như dầu lửa. Một ví dụ phổ biến về giá trị tương lai và quyền chọn liên quan đến giá của một thùng dầu như sau: Các nhà đầu cơ mua giá trị tương lai và quyền chọn với dự đoán rằng giá trị tương lai sẽ thấp hơn hoặc cao hơn giá dầu thực tế vào ngày đến hạn thực hiện giao dịch.